Загальні правила поведінки учнів

1. Загальні правила поведінки учнів

1.1. Учень приходить до школи за 10-15 хвилин до початку занять, чистий і охайний. При вході у школу дотримується правил ввічливості, залишає верхній одяг у гардеробі, прямує до місця проведення уроку.

1.2. Забороняється приносити до школи та на її територію з будь-якою метою і використовувати будь-яким способом зброю, вибуховіабовогненебезпечніпредмети і речовини; спиртнінапої, наркотики, іншіодурманюючіречовини та отрути, газовібалончики.

1.3. Не дозволяється без дозволупедагогівйтизішколи і з їїтериторії в урочний час. У разі пропуску учбових занять учень повинен пред’явитикласномукерівникудовідкувідлікаряабо записку відбатьків (або особи, яка їхзаміняє) про причину відсутності на заняттях. Пропускатизаняття безповажних причин забороняється.

1.4.Ученьшколи приносить необхіднінавчальніприладдя, книги, зошити, щоденник. Приходить до школи з підготовленимидомашнімизавданнями з предметівзгідно з розкладомуроків.

1.5. Ученьшколипроявляєповагу до старших, піклується про молодших. Учні й педагоги звертаються один до одного шанобливо. Школяріпоступаються дорогою дорослим, старшішколярі – молодшим, хлопчики – дівчаткам.

1.6. Поза школою учніповодятьсяскрізь і всюди так, щоб не осоромити свою честь та гідність, не заплямувати добре ім’яшколи.

1.7. Учнібережутьмайношколи, надаютьпосильнудопомогу в йогоремонті, акуратновідносяться як до свого, так і до чужого майна.

1.8.Учнідотримуються правил технікибезпеки як підчас уроків так і під час перерв.

1.9. Забороняєтьсякористуватися мобільними телефонами під час навчально-виховного процесу.

2.Поведінка на заняттях

2.1. При вході педагога в класучнівстають на знак вітання, сідаютьпісля того, як учитель відповість на вітання і дозволить сісти. Так само учнівітають будь-якогодорослого, щоувійшов до класупід час занять.

2.2. Протягом уроку не можнашуміти, відволікатися самому і відволікатиіншихстороннімирозмовами, іграми та іншими, що не стосуються уроку, справами. Урочний час повинен використовуватисяучнямитільки для навчальнихцілей. За першоювимогоювчителя (класногокерівника) необхіднопред’явитищоденник. Будь-які записи в щоденникахучнямиповиннівиконуватисяохайно. Після кожного навчальноготижня батьки учняставлятьсвійпідпис у щоденнику.

2.3. Якщопід час занять учнюнеобхідновийти з класу, то він повинен підняти руку і попроситидозвіл у вчителя.

2.4. Якщоученьхочепоставитизапитаннявчителюабовідповісти на запитаннявчителя, вінпіднімає руку. Дзвінок про закінчення уроку дається для вчителя. Тільки коли вчительоголосить про закінченнязаняття, ученьмає право покинутиклас. При виходівчителяабоіншогодорослого з класуучнівстають.

3.Поведінка до початку уроку, на перервах і післязакінчення занять

 3.1. До початку уроку ученьповинен:

прибути до кабінету до першогодзвінка, увійти до класутільки в присутностівчителя і підготуватися до уроку.

3.2.Під час перерви учнізобов’язані:

- навести чистоту та порядок на своємуробочомумісці;

- вийти з класу;

- рухаючись коридорами, сходами, триматисяправоїсторони;

- підкорятисявимогампрацівниківшколи, черговимучням;

- допомагатипідготуватиклас на проханнявчителя до наступного уроку;

- у разіспізнення на урок постукати в дверікабінету, зайти, привітатися з вчителем, вибачитися за спізнення і попроситисісти на місце.

3.3. Під час перерви учнямзабороняється:

- бігати сходами, поблизувікон і в іншихмісцях, не пристосованих для ігор; - - штовхати один одного, кидатися предметами і застосовуватифізичну силу для вирішення будь-якоїпроблеми;

- вживатинепристойнівирази і жести на адресу будь-якихосіб, шуміти, заважативідпочиватиіншим;

-палити в будівлі і на територіїшколи.

4. Правила поведінки учнів у їдальні

4.1.У шкільній їдальні учні повинні виконувати вимоги вчителів, працівників їдальні та чергових і дотримуватися черги.

4.2. Заборонено перебувати у приміщенні їдальні у верхньому одязі.

4.3. Заборонено виносити їжу і напої за межі їдальні

4.4. Під час перебування в їдальні учням слід дотримуватися гарних манер і поводитися пристойно.

4.5. Учні повинні шанобливо ставитися до працівників їдальні.

4.6. Розмовляти під час їжі треба не голосно, щоб не турбувати тих, хто їсть по сусідству.

4.7. Учні дбайливо ставляться до майна шкільної їдальні.

4.8. Учень зобов’язаний після прийому їжі забрати зі столу посуд.