Система методичної роботи навчального закладу

Мета науково-методичної роботи в Студениківському ОЗЗСО І-ІІІ ступенів Студениківської ОТГ

Створення умови для:

- Формування нового мислення в навчально-методичній сфері діяльності

- інформування педпрацівників про нові досягнення педагогічної науки і практики

- застосування знань на практиці в процесі вирішення навчально-виховних завдань

- опанування навичок з розробки нових педагогічних технологій освітньої діяльності

- здійснення науково-методичного забезпечення інноваційної діяльності педагогічного колективу

- забезпечення раціонального режиму праці і відпочинку

- забезпечення психологічної комфортної обстановки ,яка сприяє творчому характеру праці

- пошук та запровадження ефективних інновацій

Схема методичної роботи з педагогічними працівниками школи:

- Рада школи

Координацію методичної роботи в школі здійснює методична рада, що складається з найбільш досвідчених педагогів, зокрема, керівників окремих методичних підрозділів: методичних комісій, творчої групи по роботі над науково-методичною проблемою, психолого-педагогічного семінару тощо.

Тиха Г.О. – керівник МР, заступник директора з НВР;

Кийко Н.А. – директор ОЗЗСО;

Малишко Н.Г. – член ради,  заступник директора з ВР;

Зуб Н.О. – член ради, керівник МК природничо - математичного циклу, вчитель математики

Дмитренко С.Ю. – член ради, керівник МК вчителів початкових класів, вчитель початкових класів;
Козелецька Н.А. – член ради, практичний психолог;

- Педагогічна рада

- Колективна науково-методична проблема: ІННОВАЦІЙНИЙ ПІДХІД ТА ПЕДАГОГІЧНІ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ УЧНІВ

- Рада методичного кабінету
- Форми організації методичної роботи з педагогічними працівниками:
Колективні форми:
- Методичні об'єднання
- Психолого-педагогічні семінари
- Дискусії
- Методичні наради
- Групові консультації
- Педагогічні виставки
- Науково-практичні конференції та семінари
- Оперативно-методичні наради
- Школа передового досвіду
- Школа молодого вчителя
- Творчі групи, динамічні групи
- Педагогічні читання, читацькі конференції, лекторії
- Педагогічні консиліуми, круглі столи
- Методичні виставки, панорама методичних новинок, педагогічна виставка
- Предметно-методичні тижні
- Випуск методичних бюлетенів, рекомендацій
- Спільна підготовка і вивчення складних у методичному плані тем, розділів програм
- Спільне складання й обговорення планів різних видів позакласної роботи (вікторин, олімпіад, шкільних вечорів)
- Різні види спільної практичної роботи вчителів (підбір практичного матеріалу до уроків, позакласних заходів, текстів письмових робіт, задач, обладнання кабінетів, майстерені)
Індивідуальні форми:
- Творчий звіт вчителя
- Творчий портрет вчителя
- Співбесіда з учителями
- Самоосвіта вчителя
- Звіт про курсову підготовку
- Взаємовідвідування уроків
- Робота з молодими кадрами (наставництво, стажування)
- Відкриті уроки
- Уроки-панорами
- Індивідуальна науково-методична робота
- Доповідь, реферат, виступ, лекції
Конкурси:
-«Учитель року»
- Кращий кабінет закладу

МЕТОДИЧНИЙ ПОРАДНИК:ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЗМІСТ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ У 2019/2020 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ  

Атестація 2019/2020 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ  

Підвищення фахової кваліфікації педагогічними працівниками у 2022 році